UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Procjena tehnoloških potreba za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje za Crnu Goru

Preuzmi: Procjena tehnoloških potreba za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje za Crnu Goru
Preuzmi cijeli dokument
klikom na sliku gore

Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj/ Ministarstvo održivog razvoja i turizma u periodu maj 2011 – oktobar 2012. sprovelo je Projekat “Procjena tehnoloških potreba u Crnoj Gori uz primjenu TNA Priručnika i pristupa 'učenje na primjerima'“  koji je finansirala NL agencija – dio holandskog Ministarstva za ekonomske poslove, poljoprivredu i inovacije. Proces je realizovan u skladu sa smjernicama inoviranog TNA priručnika koji su pripremili UNDP i UNFCCC na osnovu mandata dobijenog na Trinaestoj konferenciji zemalja članica Konvencije.

Kao krajnji rezultat Projekta pripremljen je i publikovan Izvještaj Nacionalna strategija sa akcionimplanom - Procjena tehnoloških potreba za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje za CrnuGoru“.

Proces TNA za Crnu Goru počeo je razmatranjem razvojnih prioriteta i naporima da se definiše dugoročna vizija održivog razvoja u kontekstu klimatskih promjena. Dok su početni koraci u procesu izrade Izvještaja bili su utvrđivanje razvojnih prioriteta u kontekstu klimatskih promjena i prioritetnih pod-sektora za smanjenje emisija i za prilagođavanje.

U narednim koracima identifikovane su prikladne tehnologije i mjere za ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje emisija) i adaptaciju kod prioritetnih pod-sektora.

Poslednji korak u formulaciji TNA strategije za Crnu Goru koji je uslijedio po određivanju prioritetnih tehnologija za smanjenje emisija i prilagođavanje i utvrđivanju željenog obima njihove primjene u zemlji odnosio se na identifikaciju mjera za ubrzanje razvoja, primjene i širenja prioritiziranih tehnoloških opcija. Ove mjere čine akcioni plan za implementaciju TNA strategije za Crnu Goru koji sadrži prioritetne akcije, odgovornosti za njihovu implementaciju, vremenske okvire, troškove i predloge za praćenje i ocjenu sprovođenja strategije i akcionog plana na nivou pod-sektora.

TNA proces doprinio je jačanju svijesti o klimatskim promjenama u Crnoj Gori i demonstrirao važnost učešća različitih društvenih aktera za generisanje dodatnih znanja i informacija i za kvalitet ukupnih rezultata. Rezultati TNA sublimirani u strategiji i akcionom planu mogu se koristiti kod formulacije dokumenata kao što su Druga nacionalna komunikacija, Nacionalna strategija održivog razvoja (čije invoiranje predstoji), NAMA i NAP.

PREGLED DOKUMENTA PO NASLOVIMA:

1 Sažetak (Str. 8)

2 Proces procjene tehnoloških potreba: ključne informacije (Str. 17)
    2.1 Uvodne napomene (Str. 17)
    2.2 TNA u kontekstu nacionalne i međunarodne klimatske Politike (Str. 18)
    2.3 Učesnici TNA Crna Gora (Str. 20)
    2.4 Razlika u pristupu kod smanjenja emisija i adaptacije (Str. 21)
    2.5 Ključni koraci u procesu (Str. 22)

3 Identifikacija razvojnih prioriteta (Str. 24)
    3.1 Postojeći razvojni planovi i prioriteti (Str. 24)
    3.2 Implikacije klimatskih promjena za razvoj u Crnoj Gori (Str.26)
    3.3 Dugoročna vizija razvoja u kontekstu klimatskih promjena (Str.30)

4 Identifikacija ključnih pod-sektora za smanjenje emisija i osjetljivosti na klimatske promjene (Str.31)
    4.1 Identifikacija i opis pod-sektora (Str.32)
    4.2 Prioritizacija pod-sektora (Str.36)

5 Prioritizacija tehnologija za razvoj baziran na niskim emisijama i prilagođen klimatskim promjenama (Str.38)
    5.1 Identifikacija, kategorizacija i upoznavanje sa tehnologijama (Str.38)
    5.2 Prioritizacija tehnologija (Str.42)
    5.3 Donošenje odluke (Str.51)

6 Priprema strategije i akcionog plana za prioritetne tehnologije (Str.55)

7 Zaključci i preporuke (Str.68)

8 Aneks 1: TNA akcioni plan za stvaranje povoljnog okruženja i ubrzanje primjene prioritetnih tehnologija (Str.72)

9 Aneks 2: Reference (Str.100)

10 Aneks 3: Zaključci regionalnih sastanaka (Str.102)

11 Aneks 4: Lista razvojnih dokumenata i prioriteta (Str.107)

12 Aneks 5: TNAssess izvještaji (Str.112)

* * *

Trenutno posjetilaca: 22 | Posjeta ovog mjeseca: 2567 | Ukupan broj posjeta: 288037
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan