UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Regionalni klimatski model sa ekstremnim vremenskim prilikama

Projekcije ekstrema za odabrane lokacije, Promjena temperature i padavina iz scenarija A2 za period 2001-2100. po dekadama i Rezultati klimatskog modela EBU-POM reinterpolisani na visoku rezoluciju i spremljeni u formatu za GIS alate, su tri izvještaja pripremljena u okviru Druge Nacionalne komunikacije Crne Gore prema UNFCCC.

U prvom izvještaju su na osnovu regionalnog klimatskog modela EBU-POM (Đurđević i Rajković, 2010; Kržić, 2011), čiji su rezultati bili korišćeni u izradi Prve nacionalne komunikacije Crne Gore prema UNFCCC, prikazane projekcije ekstrema preko odabranih indeksa za period klimatološke normale 1961-1990. i za periode 2001-2031. prema scenariju A1B i 2071-2100. prema scenariju A1B i A2. Sumarni prikaz rezultata kvalitativnih i kvantitativnih  promjena indeksa kojima su ekstremi opisani dat je u tabeli 15. Projekcije su urađene za devet meteoroloških stanica u Baru, Herceg Novom, Kolašinu, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici, Ulcinju, Žabljaku i Bijelom Polju, čiji su nizovi podataka kvalitetni, kompletni i prostorno su reprezentativni. Pored odabranih indeksa prikazane su i mape promjene ukupne godišnje količine snijega i promjene srednje dnevne maksimalne brzine vjetra. Globalni model čiji su rezultati korišćeni kao ulazni set podataka za EBU-POM je SX-G (Gualdi i saradnici, 2003a, 2003b).

U izvještaju o promjeni temperature vazduha i padavina iz scenarija A2 za period 2001-2010. po dekadama, prikazane su promjene srednjih godišnjih temperatura i srednjih godišnjih količina padavina za teritoriju Crne Gore primjenom regionalnog modela EBU-POM. Rezultati su dobijeni korišćenjem rezultata globalnog klimatskog modela ECHAM5 (Roeckner i saradnici, 2003a, 2003b) kao ulaznog seta podataka za EBU-POM model. Analiza promjena tokom stogodišnjeg perioda daje uvid u tempo kojim će se promjene dešavati ukoliko se nastavi sa daljim rastom koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi.  Dvije oblasti se izdvajaju kao najranjivije – centralna oblast Crne Gore, zbog najvećeg porasta temperature i  region primorja zbog najvećeg deficita padavina.

U trećem izvještaju o regionalnom klimatskom modelu EBU-POM, dinamičkom skaliranju za regionalizaciju rezultata globalnih klimatskih modela i tehničkom izvještaju  o reinterpolisanim rezultatima na visoku rezoluciju koji su spremljeni u formatu netcdf za GIS alate, sažeto su prikazane komponente koje čine EBU-POM model (atmosferska i okeanska komponenta) i njihovi domeni, objašnjeno skaliranje rezultata globalnih modela  (sa oko 100 km na red veličine 10 km), kako bi se dobila zadovoljavajuća informacija za impakt modele tj. omogućiloproučavanje uticaja klimatskih promjena na društvo, ekonomiju, životnu sredinu.  Dio cjelokupnog seta sirovih rezultata EBU-POM modela je zatim reinterpolisan na rezoluciju 0.05x0.05o, približno 4km, a u vremenu reorganizovan na dnevni nivoi arhiviran u standardnom netcdf formatu  za čuvanje I arhiviranje georeferenciranih podataka spremnih za upotrebu u GIS alatima.

 

Download/Preuzmi:

Izvještaj/report

Trenutno posjetilaca: 19 | Posjeta ovog mjeseca: 2556 | Ukupan broj posjeta: 288026
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan