UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Osmotrene klimatske promjene u Crnoj Gori do 2010 godine

Izvještaj o osmotrenim klimatskim promjenama u Crnoj Gori do 2010. godine je tako struktuiran da su sažeto predstavljene klimatske odlike Crne Gore, zatim su analizirane varijabilnost klime i osmotrene klimatske promjene, uključujući i promjenu temperature površine mora i nivoa mora, i na kraju predstavljeni rezultati analize osmotrenih promjena ekstremnih klimatskih događaja u odnosu na tridesetogodišnji niz osmatranja  1961-1990. U fokusu pažnje i analize su osmotreni ekstremni klimatski događaji s obzirom na to da je dekada 2001-2010. proglašena dekadom ekstrema na globalnom nivou.Detaljnija analiza promjene temperature površine mora i njegovog nivoa zbog klimatskih pormjena i varijabilnosti, je sprovedena u okviru projekta CAMP (» Program integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore).

Analiza klime izvedena je po dekadama, posebno su analizirane suše, toplotni talasi, jake kiše i sniježni pokrivač, a u tabeli 8 sumarno prikazani osmotreni ekstremni događaji u Crnoj Goritokom poslednjih 15 godina i njihove projekcije prema EBU-POM regionalnom modelu. Ono što se odmah može zapaziti jeste da se trendovi osmotrenih i projektovanih promjena klime dobro poklapaju.

U aneksu izvještaja tabelarno su predstavljene vrijednosti temperature i padavina za period klimatološke normale 1961-1990.

 

Download/Preuzmi:

Osmotrene klimatske promjene u Crnoj Gori do 2010 godine

Trenutno posjetilaca: 18 | Posjeta ovog mjeseca: 2555 | Ukupan broj posjeta: 288025
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan