UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Osnovne karakteristike malih vodotoka crnogorskog primorja

Crnogorsko primorje predstavlja slivno područje za oko 70 bujičnih vodotoka i kanala od kojih je oko 40 aktivno. Površina slivova bujičnih vodotoka iznosi oko 350 km2. Radi se o vodotocima čiji režim tečenja karakteriše velika amplituda proticaja i vodostaja, što se manifestuje dugim malovodnim periodom i odsustvom tečenja, kao i kratkotrajnim velikim proticajima, uslijed obilnih padavina. Ekstremne padavine uslovljavaju izlivanja vode iz korita ovih tokova i izazivaju poplave lokalnog karaktera. Ove poplave ulaze u kategoriju naglih poplava (flash floods), a karakteriše ih brzi poplavni talas, čiji je odziv do 6 sati, od pojave intezivnih padavina.

Hidrološke specifičnosti Crnogorskog primorja koje se ogledaju u brojnim povremenim i izrazito bujičnim vodotocima, kao i nedostatak osnovnih hidroloških parametara na većem broju ovih vodotoka, uslovili su izradu elaborata koji se tiče osnovnih karakteristika malih vodotoka crnogorskog primorja. Ideja je bila da se uslijed  nedostatka hidroloških podataka, pritisaka na vodne resurse, te nepostojanje jedinstvene baze podataka o aktivnostima na predmetnim vodotocima ,otpočne sa sklapanjem slike o stanju vodotoka i da se stvore uslovi za dalje kvalitetno upravljanje ovim resursom, posebno ako imamo u vidu očekivane klimatske promjene i njihov uticaj na hidrologiju povremenih bujičnih vodotoka. U tu svrhu urađena je analiza 42 vodotoka na području 6 primorskih opština koji pričinjavaju štete tokom ekstremnih padavina.  Većina ovih vodotokova su u zadnjih desetak godina, uslijed velikih padavina plavila.

 

Download/Preuzmi:

Osnovne karakteristike malih vodotoka crnogorskog primorja - Elaborat

Trenutno posjetilaca: 7 | Posjeta ovog mjeseca: 2538 | Ukupan broj posjeta: 288008
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan