UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Osjetljivost sektora voda u Crnoj Gori na klimatske promjene

Prva Nacionalna Komunikacija Crne Gore prema UNFCCC je prepoznala da će klimatske promjene uticati na nacionalne vodne resurse i na njeno smanjenje, što se imati za posljedicu smanjenje pouzdanosti njihove eksploatacije. Kada se uzme u obzir slabo upravljanje vodama u Crnoj Gori, promjene u vodnim resursima će sigurno imati negativan uticaj na  životnu sredinu, privredu i na socijalnu situaciju u Crnoj Gori. Izvještaj o napretku Crne Gore Evropske Komisije za 2012 adresira taj problem " ne bilježi se napredak za kvalitet voda" i "mreža mjernih stanica i planovi za upravljanje vodom se nalaze u ranoj fazi razvoja ... " .

Stoga je potrebno da Crna Gora detaljno procijeni ​​sektor voda i razvije nacionalni vodni informacioni sistem koji će sadržati podatke o svakom vodnom tijelu / resursu sa svim karakteristikama i uspostaviti visok nivo razmjene informacija između različitih institucija koje se bave vodnim resursima u cilju blagovremenog uočavanja svih promjena u vodnim resursima, i preuzimanje odgovarajućih mjera zaštite. UNDP podržava Vladu Crne Gore u procjeni ​​sektora voda, izrade idejnog rješenja nacionalnog vodnog informacijonog sistema. U sklopu projekta pripreme Druge Nacionalne Komunikacije Crne Gore prema UNFCCC, komponenta ranjivosti i adaptacije, urađen je izvještaj " Detaljna analiza sektora voda i prijedlog katastra voda za Crnu Goru". Izvještaj daje detaljne projekciju u završnoj fazi pripreme , a tokom prošle nedelje organizovana je jednodnevna radionica u Podgorici gdje su predstavljeni preliminarni rezultati ovog izvještaja ključnim institucijama za upravljanje vodama i glavnim činiocima u sektoru voda.

Izvještaj pruža odgovore na pitanja kao što je monitoring mreže mjernih stanica u Crnoj Gori danas, koji su nedostaci i uska grla, uključujući preporuke o tome što treba učiniti kako bi se poboljšala situacija. Osim što pruža detaljan pregled geoprostornih podataka i druge prateće informacije o vodnom sektoru koja je dostupna u Crnoj Gori, kvalitet tih podataka i koji su izvori tih informacija / podataka u Crnoj Gori i u drugim međunarodnim organizacijama i institucijama. U izvještaju su predstavljeni primjeri najbolje prakse iz drugih zemalja u regiji u dijelu otvaranja podataka o sektoru vode za javnost. Glavni dio izvještaja je idejno rješenje za Vodni Informacijoni sistem za Crnu Goru, uključujući detaljnu WIS strukturu i popis podataka potrebnih za funkcionisanje takvog sistema. Izvještaj daje pregled sadašnjeg institucionalnog okvira u Crnoj Gori u sektoru za upravljanje vodama,  i daje preporuke / prijedloge, koji se temelje na iskustvima drugih zemalja, o tome što se može prilagoditi / promijeniti u Crnoj Gori kako bi se postiglo efikasno i održivo upravljanje vodama u Crnoj Gori sa vodnim informacijonim sistemom koji će biti u skladu s odredbama okvirne direktive o vodama i drugim zahtjevima Europske komisije.

Download/Preuzmi:

Detailed Water Sector Assessment and Water Cadastre Proposals (Montenegro Water Sector Report)

Trenutno posjetilaca: 20 | Posjeta ovog mjeseca: 2560 | Ukupan broj posjeta: 288030
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan