UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Kjoto protokol

Kjoto protokol iz 1997. godine (stupio na snagu 2005.) predstavlja korak u pravcu preokretanja globalnog trenda rastućih emisija GHG. Protokol je postavio pravno obavezujuće kvantifikovane ciljeve za razvijene, industrijalizovane zemlje kako bi se njihove GHG emisije smanjile prosječno za 5% do 2012. godine (u odnosu na 1990. godinu). I UNFCCC i Kjoto protokol zasnivaju se na principu zajedničke ali izdiferencirane odgovornosti razvijenih i zemalja u razvoju (svrstanih u različite Anekse Konvencije/ Protokola) za dosadašnji porast GHG koncentracija u atmosferi i globalno zagrijavanje kao i za buduće djelovanje u pravcu rješavanja problema klimatskih promjena.

Ratifikacijom Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija, 27. marta 2007. godine, Crna Gora se pridružila međunarodnoj zajednici zemalja koje dijele zabrinutost i preuzimaju aktivnu ulogu u ublažavanju negativnih efekata globalnih klimatskih promjena, imajući na umu značaj saradnje sa međunarodnom zajednicom u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji. Ovaj akt kao doprinos globalnim ekološkim stremljenjima nije bitan samo u političkom smislu za Crnu Goru, već ima i ekonomsku dimenziju koju Crna Gora, kao zemlja u razvoju, može iskoristiti za očuvanje svojih prirodnih potencijala.

Crnoj Gori je ratifikacija Kjoto protokola omogućila učestvovanje u jednom od fleksibilnih mehanizama Kjoto Protokola, kao država-domaćin. Riječ je o Mehanizmu čistog razvoja (“Clean Development Mechanism” – CDM), kojim se podstiče održivi razvoj, energetska efikasnost, korišćenje obnovljivih izvora energije, privlačenje stranih investicija, transfer tehnologija, što bi trebalo da smanji stepen nezaposlenosti i poboljša jačanje institucionalnih kapaciteta. Da bi ispunila uslov za učešće u CDM projektima, čija je svrha snižavanje troškova smanjenja emisija, odnosno troškova njihovog zadržavanja unutar propisanih granica, Crna Gora je uspostavila institucionalni i zakonski okvir za procjenu i odobravanje ovih projekata formiranjem Savjeta za mehanizam čistog razvoja (DNA), 5. februara 2008. godine. Savjet za mehanizam čistog razvoja je formirao Tehničko operativno tijelo, koje funkcioniše u sastavu Agencije za zaštitu životne sredine, a zaduženo je za operativne procedure uključujući i tehničku analizu i pregled projektne dokumentacije, dok će se odobravanje predloga projekata vršiti uz prethodno pribavljeno mišljenje zainteresovanih ministarstva (Ministarstvo za ekonomski razvoj, Ministarstvo poljioprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstsvo pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija i Ministarstvo finansija) u zavisnosti od predmeta projekta. Savjet za mehanizam čistog razvoja Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine je sačinio Uputstvo o načinu rada kriterijumima i rokovima prilikom ocjene i odobravanja potencijalnih projekata mehanizma čistog razvoja i Kriterijume i indikatore održivog razvoja.

DNA Crne Gore je zvanično registrovan kod Sekretarijata Konvencije i nalazi se na sajtu UNFCCC. Kjoto protokol se odnosi na petogodišnji period od 2008-2012. godine, kada se očekuje njegova revizija, a budućnost ciljeva i angažovanja poslije ovog perioda zavise od pregovora na globalnom nivou, zakazanih za decembar 2009. godine u Kopenhagenu. Na Baliju je decembra 2007. godine je usvojen set odluka koji se odnose na Fond za adaptaciju, redukciju emisija pošumljavanjem, transfer tehnologija i jačanje kapaciteta, fleksibilne mehanizme, kao i neka finansijska i administrativna pitanjima, a posebno je naglašeno pitanje dugoročne saradnje. Novi sporazum bi stupio na snagu 2012. godine kada prestane da važi Protokol iz Kjota, glavni cilj bi trebao da bude taj da novi protokol prihvate sve zemlje sjetske organizacije, a ne kao prethodni koji nisu ratifikovali glavni zagađivači kao što je SAD. Povod za optimizam daju izjave novog američkog predsednika Baraka Obame da će SAD drastično smanjiti emisije ugljendioksida do 2020. godine na nivo iz 1990. godine.

Važno je napomenuti i da je na 14. konferenciji UN o klimatskim promenama (COP14) u poljskom gradu Poznanu, decembra 2008. godine, postignut glavni cilj, tako što dogovoreno da se u Kopenhagenu potpiše novi protokol umjesto dosadašnjeg iz Kjota, kao i to da je najvažnije da postoji sloga oko Kopenhagena. Problemi postoje u smislu da neke zemlje još nisu spremne da konkretizuju svoj stav, ali da još ima vremena da se to prevaziđe, kao i oko finansiranja pomoći najsiromašnijim zemljama u borbi protiv klimatskih promjena Ipak, nezavisno od rezultata ovih pregovora formirane strukture i institucionalni okviri koji se tiču Kjoto protokola, će nastaviti da postoje.

Više o Protokolu iz Kjota na sajtu UNFCCC.

Trenutno posjetilaca: 23 | Posjeta ovog mjeseca: 2570 | Ukupan broj posjeta: 288040
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan