UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Drugi nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama

Priprema Druge Nacionalne Komunikacije Crne Gore prema Okvirnoj Konvenciji Ujedinjenih NAcija za Klimatske Promjene

Projekat ima za cilj da Crnoj Gori omogući da pripremi, proizvede i distribuira svoj Drugi nacionalni komunikacioni document (SNC) na Konferenciji država potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama  (UNFCCC) po Odluci 17/CP8 i ostaim dobijenim smjernicama. SNC  će ažurirati i pojačati sadržaj koji se odnosi na prilike u zemlji, registar gasova sa efektom staklene bašte, ublažavanje klimatskih promjena,  osjetljivost na klimatske promjene i na korake koje treba preduzeti da bi se prilagodili klimatskim promjenama, kao i na informacije o svijesi javnosti, obrazovanju, obuci, sisemskim istraživanjima i opservacijama, i transferu tehnologija . Projekat će takodje povećati kapacitet za izradu sledeće nacionalne komunikacije u skladu sa smjernicama za države članice Okvirne konvencije. Kao takav projekat će poslužiti kao osnov za definisanje programskih politika u Crnoj Gori.

Ukupno gledano očekivani rezultat projekta je da doprinese ostvarivanju Integrisanih programskih rezultata UN i Budžetskog okvirnog rezultata: Prilagođavanje klimatskim promjenama i mjere ublažavanja osmišljene i implementirane za potrebe ubrzanog korišćenja obnovljive, čiste energije, i energetske efikasnosti čime će se postići niske emisije ugljenika, rast koji je otporan na klimu i bolje upravljanje efektima na ljudsko zdravlje.

Ovo će biti postignuto kroz pomoć Crnoj Gori da pripremi i preda Drugu nacionalnu komunikaciju za konferenciju država članica Okvirne konvencije UN o klimatskim primjenama (UNFCCC) i jačanju nacionalnih kapaciteta u oblasti klimatskih promjena kroz sami proces. Izvjetaj Druge Nacionalne Komunikacije Crne Gore će biti pripremljena i predata UNFCCC u skladu sa obavezama CG kao države članice koja nije potpisnica Aneksa 1 (po osnovu Člana 4 i 12 UNFCCC). Rezultat projekta će biti i veći kapacitet CG da proizvede dalje komunikacije u skladu sa smjernicama koje ustanovi Konferencija država članica, i da te nacionalne komunikacije mogu poslužiti kao izvor informacija za nacionalne politike i mjere u klimatskim promjenama i u ključnim ekonomskim i društvenim sektorima.

Projektne aktivnosti strukturirane su u pravcu završetka rada na različitim poglavljima Druge nacionalne komunikacije. To su:

Aktivnost 1: Ažuriranje GHG inventara

Aktivnost 2: Mjere ublažavanja

Aktivnost 3: Procjena ranjivosti i mjere prilagođavanja

Aktivnost 4: Ažurirani podaci o drugim oblastima

 

Relativne podstrane:

Trenutno posjetilaca: 11 | Posjeta ovog mjeseca: 2542 | Ukupan broj posjeta: 288012
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan