UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Ažuriranje GHG inventara

Ova aktivnost će za rezultat imati ažurirani GHG inventar sa dodatih nekoliko gasova i sektora koji nijesu pokriveni u Prvoj Nacionalnoj Komunikaciji.  Obuhvatiće svaku godinu za period 1990-2011. god.  Aktivnosti će takođe za rezultat imati sveobuhvatni plan mjerenja za prikupljanje i analiziranje podataka za Drugu Nacionalnu Komunikaciju i naredne komunikacije, a ti rezultati će uključiti i povećanje kapaciteta za izračunavanje inventara i za rad na nedostajućim podacima koji su značajan izvor nepouzdanosti u Prvoj Nacionalnoj Komunikaciji.

Podaci i procjene će biti dokumentovani i arhivirani na način koji obezbjeđuje pristup i kontinualnost za buduće komunikacije. Biće uspostavljena jedinstvena javna institucija koja će biti zadužena za GHG inventar i njen kapacitet će biti izgrađen na takav način da može da realizuje taj posao jednom godišnje za potrebe izvještavanja prema  UNFCCC i za potrebe ispunjavanja ostalih međunarodnih obaveza  (kao što je izvještavanje prema Evropskoj komisiji).

Trenutno posjetilaca: 18 | Posjeta ovog mjeseca: 2554 | Ukupan broj posjeta: 288024
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan