UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Ažurirani podaci o drugim oblastima

Ova aktivnost će za rezultat imati poglavlje sa aktuelnim podacima o situaciji na nacionalnom nivou koji će inkorporirati nove društveno-ekonomske podatke i odraziti bolje odnose sa statističkim agencijama i resornim ministarstvima što će poslužiti kao osnov za bolji protok podataka u budućnosti. To će za rezultat takođe imati prikupljanje i kompilaciju ažuriranih informacija u ostalim oblastima koje zahtijeva Konferencija država članica: obrazovanje, obuka, svijest javnosti, transfer tehnologija, potrebni kapaciteti i istraživanja i sistemska posmatranja.

Istraživanje javnog mnjenja biće polazna osnova za utvrđivanje svijesti javnosti i poslužiti kao informacija za donosioce odluka o tome koliko javnost zna o pitanjima koja se odnose na klimatske promjene i o njihovoj spremnosti da preduzmu mjere za ublažavanje klimatskih promjena. Izvještavanje o istraživanju će po prvi put pored prikaza stanja obuhvatiti prioritete u pogledu istraživačkih potreba. U ovom poglavlju će biti data procjena potreba za transfer tehnologija. Konačno, ovo poglavlje će sadržati detaljni spisak o tome koja će ministarstava, agencije i instituti prikupljati i čuvati koje izvore podataka.

Trenutno posjetilaca: 14 | Posjeta ovog mjeseca: 2546 | Ukupan broj posjeta: 288016
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan