UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Analize i projekcije uticaja klimatskih promjenana buduće rasprostranjenje i rast glavnih vrsta drveća u Crnoj Gori

Rasprostranjenost i rast šumskog drveća,kao i ostalih viših biljaka, je definisana orografskim (osobine reljefa),  edafskim (osobine zemljišta) i klimatskim faktorima.  Sa ciljem da se izvrši analiza i projekcija dugoročnog uticaja klimatskih promjena na buduće rasprostranjenje i rast glavnih vrsta drveća pripremljen je sljedeći izvještaj/studija.

 

Studija analizira pet najvažnijih vrsta drveća u Crnoj Gori - bukva, smrča, jela, crni i bijeli bor, kao i grupe vrsta iz roda hrastova. Projekcije potecijalnog rasprostranjenja vrsta su dobijene korišćenjem regionalnog klimatskog modela EBU-POM i biometeoroloških indeksa - Elenbergov klimatski koeficijent (EQ) i indeks aridnosti (FAI).

 

Elenbergov indeks je pokazao nepouzdane rezultate za područje Crne Gore. Razlog leži u činjenici da područja koja su pod uticajem mediteranske klime, kao što je najveći dio Crne Gore, imaju velike količine padavina van vegetacionog perioda koje nemaju direktan uticaj na rast šumskog drveća. Sa druge strane, FAI indeks je pokazao znatno objektivnije rezultate na području pod uticajem mediteranske klime.

 

Za računanje vrijednosti Elenberovog i FAI indeksa korišćeni su podaci srednjih mjesečnih temperatura i mjesečnih količina padavina sa 21 meterološke stanice širom Crne Gore za referentni period 1961-1990. Za procjenu tačnosti sadašnjeg rasprostranjenja najvažnijih vrsta drveća korišćeni su podaci Nacionalne inventure šuma.

 

Vrijednosti FAI indeksa za referentni period 1961-1990 su označile granice potencijalnog rasprostranjenje navedenih pet vrsta drveća i grupe vrsta iz roda hrastova. Sa ciljem predviđanja uticaja klimatskih promjena na rasprotranjenje vrsta, FAI indeks je dalje izračunat na osnovu klimatskih podataka iz scenarija A1B za vremenske periode 2001-2030 i 2071- 2100 i scenario A2 za vremenski period 2071-2100.

 

Opšti zaključak je da će potencijalne klimatske promjene imati veoma različit globalni uticaj na najvažnije vrste drveća u Crnoj Gori. Klimatske promjene će negativno uticati na rasprostranjenje većinu analiziranih vrsta drveća. Ovo se u prvom redu odnosi na rasprostranjenje smrče, jele i belog bora.  Sa druge strane, crni bor i analizirani hrastovi će biti ugroženi na malim djelovima svog areala i postoji realna mogućnost proširenja njihovih areala na širem području kontinentalnog dijela Crne Gore na uštrb bukve, smrče, jele i belog bora.

 

Mjere adaptivnog gazdovanja šumama u cilju izbjegavanja ili ublažavanja negativnog uticaja klimatskih promjena na rasprostranjenje najvažnijih vrsta drveća u Crnoj Gori su definisane na kraju izvještaja. Kao najvažnija mjera istaknuto je promovisanje prirodi bliskog gazdovanja.

 

Download/Preuzmi:

Analize i projekcije uticaja klimatskih promjena korišćenjem regionalnog klimatskog modela na buduće rasprostranjenenje i rast glavnih vrsta drveća u Crnoj Gori – Finalni izvještaj

Analize i projekcije uticaja klimatskih promjena korišćenjem regionalnog klimatskog modela na buduće rasprostranjenenje i rast glavnih vrsta drveća u Crnoj Gori - prezentacija

Trenutno posjetilaca: 19 | Posjeta ovog mjeseca: 2557 | Ukupan broj posjeta: 288027
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan