UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Analiza velikih voda u okviru hidroloških modela slivova Lima i Tare i na odabranim profilima

Analiza velikih voda urađena u okviru hidroloških modela sliva Lima i Tare na odabranim profilima urađena je švedskim semidistribuiranim konceptualnim HBV modelom, sa dostupnim hidrološkim i klimatskim podacima.

Dobijeni podaci iz modela, za usvojena  A1B i A2 klimatska scenarija, te ulazne parametre iz EBU-POM regionalnog klimatskog modela, u vidu proticaja u zoni odabranih profila nisu sadržali z-komponentu (vodostaj) za date uslove. Iz tog razloga bilo je neophodno proticaj Q (m3/s) prevesti na odgovarajući vodostaj H (mnm). To je urađeno na osnovu postojećih podataka hidrološke službe za date profile, analizom utvrđenih krivih proticaja Q=f(H) (rating curve). Tako dobijene podatke o vodostajima trebalo je „locirati“ u prostoru, kako bi se definisale zone uticaja (plavljenja) mogućih ekstremnih voda. To je urađeno geodetskim snimanjima terena i određivanjem mogućih plavnih površina na osnovu hidroloških podataka dobijenih hidrološkim modeliranjem.

 

Download/Preuzmi:

Analiza velikih voda urađena u okviru hidroloških modela sliva Lima i Tare na odabranim profilima

Trenutno posjetilaca: 19 | Posjeta ovog mjeseca: 2559 | Ukupan broj posjeta: 288029
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan