UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

24. Dec 2015.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

GIZ – Njemačko društvo za medjunarodnu saradnju je u ime njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju publikovalo edukativnu brošuru na temu smanjenja rizika od poplava. Ova aktivnost je realizovana u saradnji sa MUP - Direktoratom za vanredne situacije i Službama zaštite i spašavanja opština Podgorice, Cetinja, Bara i Ulcinja.

Brošura ima za cilj da informiše gradjane koja žive u regionu Skadarskog jezera i rijeke Bojane o:

  • postojanju mapa rizika od poplava koje pokazuju oblasti i objekte koji mogu potencijalno biti pogodjeni poplavama

  • opštinskim planovima za zaštitu i spašavanje

  • tome šta gradjani sami mogu uraditi prije, za vrijeme i poslije poplave

20. Feb 2014.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik
U četvrtak, 20 februara 2014., održana je radionica u hotelu „Podgorica“ na kojoj su prezentovani rezultati izvještaja Druge Nacionalne Komunikacije CG prema UNFCCC - komponenta Ranjivosti i Adaptacije, i Politike, mjere i procjene smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

04. Nov 2013.
Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

GIZ –Njemačka internacionalna saradnja je u ime njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju, finansijski podržao javnu kampanju o uticaju klimatskih promjena /toplotnih talasa na zdravlje gradjana/ki Crne Gore, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i Crvenim krstom Crne Gore.

21. Sep 2012.
Kategorija: Novosti
Poslao: administrator

18 Konferencija zemalja poptpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime i 8 Konferencija zemlalja potpisnica Kjoto protokola održaće se u Dohi, Katar u periodu od 26 novembra do 7 decembra 2012. godine.

Više na ovom linku.

 

23. Aug 2012.
Kategorija: Novosti
Poslao: administrator

Konferencija o klimatskim promjenama u Bankoku održaće se u periodu 30. avgust do 5. septembar 2012.godine. Konferencija u Bankoku predstavlja nastavak pregovora o klimatskim promjenama koji se odvijaju pod okriljem UNFCCC. Konferencija će poslužiti za održavanje dodatne i neformalne runde razgovora u okviru radnih tijela Konvencije u cilju progresa u postizanju ciljeva očuvanja globalnog klimatskog sistema i planete. Više na http://unfccc.int/2860.php

21. Aug 2012.
Kategorija: Novosti
Poslao: administrator

Prvi sastanak Upravnog odbora Zelenog klimatskog fonda će se održati u periodu 23-25 avgust 2012.godine u Ženevi. Neke od tema koje su preduslov za početak rada Fonda a o kojima će se odlučivati su izbor zemlje koja će biti domaćin Fonda, Radni program, donošenje odluke o procedurama upravljanja, o Interim sekretarijatu kao i Interim Trustee. Više na http://gcfund.net/meetings.html

19. Aug 2010.
Kategorija: Novosti
Poslao: administrator

Na adresi www.unfccc.me postavljena Internet prezentacija „Klimatske promjene u Crnoj Gori".

06. Jun 2010.
Kategorija: Novosti
Poslao: administrator

Ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović i stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Aleksandar Avanesov će održati u četvrtak, 3. juna 2010. godine, prezentaciju Prvog nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama prema okvirnoj Konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime (UNFCCC).

Crna Gora je u oktobru 2006. godine ratifikovala okvirnu Konvenciju UN o klimatskim promjenama (UNFCCC), a u februaru 2007. godine ratifikovala i njen Protokol iz Kjota. Time je Crna Gora potvrdila spremnost da se pridruži i aktivno učestvuje u globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)...

10. May 2010.
Kategorija: Novosti
Poslao: administrator

Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine organizovalo je Konferenciju o klimatskim promjenama koja se održava u okviru predsjedavanja Crne Gore Centralnoevropskom inicijativom. Konferencija je počela danas, 10. maja u hotelu Maestral i trajaće do 11. maja . Konferenciju je otvorio ministar uredjenja prostora i zaštite zivotne sredine, Branimir Gvozdenović.

Cilj Konferencije je razmjena iskustava i najbolje prakse, kao i omogućavanje razgovora o problemima koji su vezani za ovu, sve važniju temu u okviru životne sredine. Regionalni pristup ovoj temi je od ključnog značaja i zato je Ministarstvo u potpunosti posvećeno ovom načinu djelovanja.

Trenutno posjetilaca: 8 | Posjeta ovog mjeseca: 2539 | Ukupan broj posjeta: 288009
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan