UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Uticaj klimatskih promjena na vodni režim slivova rijeka Lim i Tara

Crna Gora kao i većina zemalja jugoistočne Evrope (zemlje JIE) ima visok stepen izloženosti i osjetljivosti na klimatske promjene. Čini se da su povišene temperature, smanjeni vodni resursi i sve veći ekstremi neizbježni. Osjetljivost se može smanjiti na primjer kroz programe za smanjenje potrošnje vode za stanovništvo i poljoprivredu, ali je metodologija za najbržu otpornost povećanje sposobnosti prilagođavanja. Informaciona tehnologija, uključujući izradu kvalitetnih nacionalnih ekoloških baza podataka (katastri voda i informacioni sistemi), smatra se kritičnim alatom u razvoju sposobnosti prilagođavanja. Vladin Prvi izvještaj o klimatskim promjenama (2010.) identifikuje značajan nedostatak nacionalne spremnosti u sposobnosti prilagođavanja:„U ovom trenutku ne postoje nacionalne strategije ili mjere za prilagođavanje i procjene očekivanih mehanizama za samoprilagođavanje"; „Za sada, ne postoji zvanična strategija ili državna politika koja tretira ovaj problem integralno i daje preporuke za prilagođavanje"

Polazeći od činjenice da će klimatske promjene u budućnosti imati značajan uticaj na bilans i režim površinskih i podzemnih voda u Crnoj Gori, urađena je analiza uticaja klimatskih promjena na vodni režim rijeka Lim I Tara.

Osnovni razlog rada na modelu bio je sagledavanje uticaja promjene klimatskih parametara (prije svega temperature i padavina) iz klimatskih projekcija na režim voda rijeka Lim i Tara. Sprovedene aktivnosti prilikom izrade modela su: i) Izrada i kalibracija hidrološkog modela slivova rijeka Tare i Lima; ii) Produkcija serija srednje dnevnih proticaja na izabranim hidrološkim profilima; iii) Analiza režima voda; i iv) Definisanje vodostaja velikih voda iz mjerodavnih proticaja, proizašlih iz analize režima voda, te definisanje i mapiranje plavnih površina, tj. identifikovanje geografskih lokacija na slivnom području Lima i Tare koje su najosjetiljivije na poplave.

 

Download/Preuzmi:

Uticaj klimatskih promjena na vodni režim slivova rijeka Lim i Tara

Trenutno posjetilaca: 14 | Posjeta ovog mjeseca: 2545 | Ukupan broj posjeta: 288015
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan