UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Aktuelnosti

Broj čitanja: 3967
24. Dec 2015.

Upravljanje rizikom od poplava

Kategorija: Novosti
Poslao: urednik

GIZ – Njemačko društvo za medjunarodnu saradnju je u ime njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju publikovalo edukativnu brošuru na temu smanjenja rizika od poplava. Ova aktivnost je realizovana u saradnji sa MUP - Direktoratom za vanredne situacije i Službama zaštite i spašavanja opština Podgorice, Cetinja, Bara i Ulcinja.

Brošura ima za cilj da informiše gradjane koja žive u regionu Skadarskog jezera i rijeke Bojane o:

  • postojanju mapa rizika od poplava koje pokazuju oblasti i objekte koji mogu potencijalno biti pogodjeni poplavama

  • opštinskim planovima za zaštitu i spašavanje

  • tome šta gradjani sami mogu uraditi prije, za vrijeme i poslije poplave

Uradjene su četiri brošure za područja gradskih opština Tuzi i Golubovci, za područje Virpazara, za naselja koja se nalaze u Prijestonici Cetinje a koje izlaze na Skadarsko jezero i za područje oko rijeke Bojane koje pripada opštini Ulcinj. Za gradsku opštinu Tuzi i opštinu Ulcinj brošura je uradjena na crnogorskom i albanskom jeziku. U svakoj od brošura se nalazi mapa rizika od poplava u navedenim područjima, uradjena na osnovu podataka o poplavama iz 2010.godine. Digitalne mape poplavljenih područja sadrže podatke o članovima domaćinstava koja se nalaze u ugroženom području, njihovim stambenim jedinicama, stočnom fondu ugroženih domaćinstava, putnoj i telekomunikacionoj infrastrukturi, zdravstvenim i drugim objektima, centrima za evakuaciju, privrednim i vanprivrednim subjektima koji mogu biti angažovani, itd.

Dvije hiljade brošura će kroz mjesne centre i lokalne službe zaštite i spašavanja biti podijeljene svim domaćinstvima koja su bila pogodjena poplavama u regionu Skadarskog jezera i rijeke Bojane.

Kampanja je podržana kroz GIZov regionalni projekat: Adaptacije na klimatske promjene na Zapadnom Balkanu, koji ima za cilj podršku pet zemalja regiona (Albaniju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Srbiju) u jačanju kapaciteta lokalnih institucija za adaptacije na klimatske promjene, posebno u oblasti upravljanja poplavama i sušama.

Trenutno posjetilaca: 20 | Posjeta ovog mjeseca: 2562 | Ukupan broj posjeta: 288032
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan