UNFCCC Montenegro

Print this page Generate PDF

Naslovna

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFCCC - Okvirna Konvencija Ujedninjenih nacija o klimatskim promenama je i sporazum koji teži ragulisanju negativnih uticaja klimatskim promena. Cilj Konvencije je da se koncentracija  GHG (gasova staklene bašte) stabilizuje na novou koji će dozvoliti ekosistemima da se prilagode prirodno na klimatske promјene, tako da proizvodnja hrane nije ugrožena, a razvoj je omugućen u održivom pravcu (Član 2.).

Sama Konvencija ne daje ograničenja za emisiju gasova staklene bašte. Umјesto toga, Konvencija preporučuje druge mehanizme, kao što je Protokol, koji postavlja obaveze u emisiji...

Opširnije...

Klimatske promjene u Crnoj Gori

Proces izrade Prvog nacionalnog izvještaja otpočeo je aprila 2008. godine uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF-a), kroz projekat Vlade Crne Gore i UNDP/ GEF-a – “Aktivnosti na osposobljavanju za pripremu Prvog nacionalnog izvještaja u skladu sa obavezama iz UNFCCC-a”. Osnovni cilj projekta bio je jačanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta za bavljenje pitanjima klimatskih promjena i njihovo uključivanje u sektorske i nacionalne razvojne prioritete.

Prvi nacrti nacionalnih GHG inentara za 1990. i 2003. godinu su urađeni 2005. godine u okviru Memoranduma o saradnji potpisanog između ministarstava životne sredine Republike Italije...

Opširnije...

Kjoto protokol

Kjoto protokol iz 1997. godine (stupio na snagu 2005.) predstavlja korak u pravcu preokretanja globalnog trenda rastućih emisija GHG.

Protokol je postavio pravno obavezujuće kvantifikovane ciljeve za razvijene, industrijalizovane zemlje kako bi se njihove GHG emisije smanjile prosječno za 5% do 2012. godine (u odnosu na 1990. godinu). I UNFCCC i Kjoto protokol zasnivaju se na principu zajedničke ali izdiferencirane odgovornosti razvijenih i zemalja u razvoju (svrstanih u različite Anekse Konvencije/ Protokola) za dosadašnji porast GHG koncentracija u atmosferi i globalno zagrijavanje kao i za buduće djelovanje u pravcu rješavanja problema klimatskih promjena...

Opširnije...

Kopenhagenski sporazum

Završni dokument 15. Konferencije o klimatskim promjenama koja je održana u Kopenhagenu decembra 2009. godine (Kopenhagenski sporazum) između ostalog karakteriše to što:

- je po prvi put postignut globalni dogovor o ograničavanju rasta temperature na manje od 2°C u odnosu na pred-industrijski period, čime je potvrđen stav naučne zajednice da porast temperature ne bi trebao da pređe ovu granicu;

- nije zakonski obavezujući, ali predstavlja prvi korak ka postavljanju pravno obavezujućih kvantifikovanih ciljeva za smanjenje emisija za period 2013 – 2020 i dugoročno do 2050. godine...

Opširnije...

Trenutno posjetilaca: 3 | Posjeta ovog mjeseca: 2533 | Ukupan broj posjeta: 288003
UNFCCC.ME 2012 © Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. All rights reserved.
Webdesign by Kristijan